مأموریت و چشم انداز

ماموریت  Mission

بیمارستان امام رضا (ع)بزرگترین و مدرنترین مرکز آموزشی درمانی غرب کشور با بهره گیری مطلوب از سرمایه های ارزشمند منابع انسانی متخصص ، متعهد ، مجرب و روشهای نوین علمی ، تجهیزات پیشرفته و مدیریت دانایی محور منطبق بر آخرین استانداردهای موجود روز، خدمات ایمن و قابل اعتماد را در عرصه تشخیص ، درمان آموزش و پژوهش به منظور باز توانی ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه و جلب مشارکت ذینفعان ارائه می نماید . 

چشم انداز vision

 پیشرو و سرآمد در ارائه خدمات تشخیصی درمانی ، آموزشی و پژوهشی در سطح کشور.